The Gospel According to Mark in Label

Jezik: Label

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved