Tar le Lubba ke tar Kabba

Jezik: Kaba

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.