Na ukud Apudyus

Jezik: Southern Kalinga

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.