Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi

Jezik: Kimré

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.