Kalin Diyos: napilipili ay istorya sin daan ay tolag; Salmo; Proverbio

Jezik: Kankanaey

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah