Mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ Jɔnja Mbon

Jezik: Kako

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators 1999