Odoodee Baibel

Jezik: Odoodee

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.