Nupela Testamen long tokples Kalo long Niugini

Jezik: Keapara

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.