Sisipac Ac Ɋelia

Jezik: Kube

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Global Bible Translation