Hră Ơi Adai Pơhiăp

Jezik: Jarai

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© United Bible Societies, 2016