No vayo a Testamento

Jezik: Ivatan

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.