ฉบับอักษรไทย

Jezik: Iu Mien

Informacije o prevodu

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Informacije o avtorskih pravicah

© 2007 Thailand Bible Society