Cizuminano Cipya mu chi Ila

Jezik: Ila

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2015 Bible Society of Zambia