Nan Hapit Apu Dios

Jezik: Amganad Ifugao

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.