Parmeswar ke naawa poestak

Jezik: Caribbean Hindustani

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.