Hmong Blue Bible

Jezik: Hmong Njua

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© United Bible Societies 2000, All Rights Reserved.