SBL Greek New Testament

Jezik: Ελληνιστική

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright 2010 by the Society of Biblical Literature and Logos Bible Software