Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Jezik: Ελληνιστική

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.