Nuevo Testamento Guaraní Pe

Jezik: Guaraní: Western Bolivian

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved.