Wipi Yɨt God ma Yɨna Sisɨl Yɨna Peba

Jezik: Wipi

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah