Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά

Jezik: Ελληνικά

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1997, 2003.