Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Jezik: Ελληνικά

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.