Al Kuruŋyen Mere Igiŋ

Jezik: Gwahatike

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah