El Nuevo Testamento en el idioma Culina (mádija) del Perú

Jezik: Culina

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah