Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

Jezik: Puquina

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.