จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Jezik: Bisu

Informacije o prevodu

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.