Kitabu ka Kanu

Jezik: Baga Sitemu

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2015—Traducteurs Pionniers de la Bible

© 2015—Pioneer Bible Translators