Uwait nugau Ze Naliu

Jezik: Kein

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.