Kitap molinas men ringkat na alaata'ala: perjanjian baru

Jezik: Balantak

Informacije o prevodu

<><>No promoVersionInfo<><>

Informacije o avtorskih pravicah

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.