Makɨtɨbɨ lə Luwə kɨ ta Nangnda

Jezik: Bedjond

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah