Kaluli Baibel

Jezik: Kaluli

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.