Hodáay Pákén Ketáb

Jezik: Southern Balochi

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.