Dhiata e Re (Meksi Gjirokastriti) 1827 (Toskërisht)

Jezik: Shqip: Tosk

Informacije o prevodu

E drejta e botimit i përket Shoqërisë Biblike Ndërkonfesionale të Shqipërisë. Për më tepër informacione klikoni në faqen e internetit http://www.shoqeriabiblike.al. 

The publishing rights of this translation belong to the Interconfessional Bible Society of Albania. For more information please click on the web page http://www.shoqeriabiblike.al.

Informacije o avtorskih pravicah

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale