Yisasini Kama Vaya

Jezik: Agarabi

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.