Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo

Jezik: Achi'

Informacije o prevodu

Copyright Information

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

The New Testament
in Achi

Informacije o avtorskih pravicah

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.