Tur gewasin o baibasit boubun

Jezik: Arifama-Miniafia

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.