Trenutno je na voljo 1100 prevodov v 911-ih različnih jezikih.